NATIONAL INFORMATION

31ST SUB JUNIOR NATIONAL KHO KHO CHAMPIONSHIP 2021-22

BEST PLAYER BOYS
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
1 Maharashtra ASHISH KANTAPRASAD GAUTAM KMHMP117703 20-10-2009 P31SJN - 100606
BEST PLAYER GIRLS
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
2 Maharashtra SANIKA SHRAVAN CHAFE KMHFP102546 15-01-2008 P31SJN - 100603
BOYS FIRST POSITION
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
1 Maharashtra Ishant Kiran Wagh KMHMP101809 17-12-2008 P31SJN - 100600
2 Maharashtra ASHISH KANTAPRASAD GAUTAM KMHMP117703 20-10-2009 P31SJN - 100606
3 Maharashtra Jitendra Dharamsing Vasave KMHMP117708 13-09-2009 P31SJN - 100607
4 Maharashtra Sotya Kusana Valvi KMHMP117709 03-09-2010 P31SJN - 100608
5 Maharashtra tofik nasir tamboli KMHMP117813 07-04-2008 P31SJN - 100609
6 Maharashtra Raj Chandrajit Jadhav KMHMP117714 09-11-2008 P31SJN - 100610
7 Maharashtra Sagar Deepak Sunar KMHMP117802 08-10-2008 P31SJN - 100611
8 Maharashtra HARADYA SANTYA VASAVE KMHMP117803 01-09-2010 P31SJN - 100612
9 Maharashtra Niraj Rajendra Khude KMHMP117823 23-04-2008 P31SJN - 100614
10 Maharashtra Atharv Santosh Patil KMHMP117828 19-03-2008 P31SJN - 100617
11 Maharashtra Mohan Kallappa Chavan KMHMP117847 01-01-2008 P31SJN - 100618
12 Maharashtra Jishan Javed Mulani KMHMP117846 18-03-2008 P31SJN - 100620
BOYS THIRD POSITION
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
1 Haryana PARIKSHIT KHRMP108977 11-06-2008 P31SJN - 100695
2 Haryana Ankush KHRMP109099 29-09-2008 P31SJN - 100697
3 Haryana Vijay KHRMP110183 13-08-2008 P31SJN - 100698
4 Haryana ARYAN KHRMP117160 26-04-2008 P31SJN - 100699
5 Haryana ASHISH KHRMP117054 04-11-2008 P31SJN - 100700
6 Haryana ANKIT KHRMP118359 24-11-2008 P31SJN - 100702
7 Haryana ARYAN KHRMP118355 08-06-2010 P31SJN - 100703
8 Haryana RAHUL KHRMP118364 23-12-2007 P31SJN - 100704
9 Haryana SORABH KHRMP118372 15-12-2007 P31SJN - 100705
10 Haryana RAJ KUMAR KHRMP118378 19-07-2010 P31SJN - 100706
11 Haryana JUGNU KHRMP118347 05-11-2008 P31SJN - 100714
12 Haryana Vishvajeet KHRMP118386 15-10-2010 P31SJN - 100718
GIRLS FIRST POSITION
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
1 Maharashtra Sayali Dilip Karlekar KMHFP100942 25-04-2008 P31SJN - 100599
2 Maharashtra DHANSHREE PRAKASH KANK KMHFP102089 04-12-2009 P31SJN - 100601
3 Maharashtra DIKSHA SHANKAR KATEKAR KMHFP102734 05-06-2008 P31SJN - 100602
4 Maharashtra SANIKA SHRAVAN CHAFE KMHFP102546 15-01-2008 P31SJN - 100603
5 Maharashtra DHANASAHRI RAJENDRA KARE KMHFP104896 18-02-2008 P31SJN - 100604
6 Maharashtra Sushama Dinkar Choudhari KMHMP108255 01-05-2008 P31SJN - 100605
7 Maharashtra Ankita Balaso Deokar KMHFP117820 01-01-2008 P31SJN - 100613
8 Maharashtra Tai Somnath Pawar KMHFP117808 09-12-2007 P31SJN - 100615
9 Maharashtra Samruddhi Atul Patil KMHFP117798 04-04-2008 P31SJN - 100616
10 Maharashtra Sanchita Mukund Gaikwad KMHFP117845 02-05-2009 P31SJN - 100619
11 Maharashtra Prajakta Somnath Bansode KMHMP117848 08-04-2009 P31SJN - 100621
12 Maharashtra Prajakta Ramesh Aushikar KMHFP117855 05-12-2008 P31SJN - 100622
GIRLS THIRD POSITION
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
1 Delhi Suhani Raikwar KDLFP108905 03-02-2008 P31SJN - 100553
2 Delhi Anshu Kumari KDLFP117105 30-01-2008 P31SJN - 100554
3 Delhi Laxmi Ojha KDLFP116900 10-10-2008 P31SJN - 100555
4 Delhi MEGHA KDLFP117902 29-03-2010 P31SJN - 100559
5 Delhi kritika sharma KDLFP117907 24-02-2008 P31SJN - 100563
6 Delhi Lalita Paswan KDLFP117922 17-11-2008 P31SJN - 100566
7 Delhi Poonam Kumari KDLFP117923 16-06-2008 P31SJN - 100567
8 Delhi Akansha - KDLFP117928 26-04-2008 P31SJN - 100568
9 Delhi Arti KDLFP117939 23-03-2008 P31SJN - 100572
10 Delhi Riya KDLFP117942 01-01-2009 P31SJN - 100573
GIRLS THIRD POSITION
S.No State PHOTO Name UID DOB CERTIFICATE ID
1 Rajasthan KOMAL SAINI KRJFP104437 15-07-2008 P31SJN - 100624
2 Rajasthan GARIMA POONIA KRJFP108048 29-12-2009 P31SJN - 100626
3 Rajasthan NISHA YADAV KRJFP117875 04-07-2009 P31SJN - 100628
4 Rajasthan ARTI SAINI KRJFP117931 09-11-2009 P31SJN - 100629
5 Rajasthan PALAK SAINI KRJFP117935 03-02-2011 P31SJN - 100630
6 Rajasthan MONIKA SAINI KRJFP117933 15-08-2009 P31SJN - 100631
7 Rajasthan TAMANNA TAMANNA KRJFP117936 25-12-2007 P31SJN - 100632
8 Rajasthan PINKI MALI KRJFP117934 01-01-2009 P31SJN - 100633
9 Rajasthan MONIKA CHOUDHARY KRJFP117937 25-01-2008 P31SJN - 100634
10 Rajasthan RUPLNDER KAUR KRJFP117950 22-09-2009 P31SJN - 100635
11 Rajasthan SUMAN KUMARI KRJFP117960 15-06-2010 P31SJN - 100643
12 Rajasthan Sheela Kumari KRJFP117963 16-01-2008 P31SJN - 100646

Comments are closed.

Top